Schriftelijke toestemming (onder de 16) +

Bent u onder de 16 jaar en zijn uw ouders gescheiden en hebben zij gezamenlijke voogdij? Dan hebben wij schriftelijke toestemming van hen nodig.

Als de voogdij bij slechts één van uw ouders ligt, dan dient deze ouder de eenzijdige voogdij schriftelijk bevestigen.