Overzicht zorgaanbod

Wij werken met onder meer de volgende methodieken:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT).

  • EMDR (behandeling voor mensen die last ervaren van een schokkende gebeurtenissen, zoals geweld, seksueel misbruik of een ongeluk).

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

  • Wij beperken ons niet alleen tot de bovengenoemde methodieken. Dat betekent dat we ook andere behandelingswijzen verrichten. Deze behandelingswijzen zijn verscheiden van aard en worden op maat toegepast.