Diagnostiek en behandeling

De trajecten die wij per cliënt vaststellen, zijn gebaseerd op het vooronderzoek dat we in de intakefase verrichten. Dit doen we met behulp van vragenlijsten en gesprekken die ononderbroken ingevuld en gevoerd moeten worden. Hiermee leren we de cliënt kennen, wat ons een beeld geeft van de klachten die door de cliënt ervaren worden.