Checklist voor de verwijzing

Graag ontvangen wij de volgende informatie om een goede beoordeling te kunnen vaststellen of de verwijzing op zijn plaats is.

• Wij ontvangen graag de voorgeschiedenis m.b.t eerdere hulpverlening binnen de GGZ (indien van toepassing).
• Is er sprake van medicatiegebruik gericht op psychische problemen? Zo ja, welke medicatie en welke dosering?
• Indien er sprake is van bovenstaand medicatiegebruik, is hier een specialist (psychiater/psycholoog) bij betrokken geweest?
• Is er op dit moment en/of in het verleden sprake (geweest) van actieve of passieve suïcidaliteit?
• Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur op papier.
• Huisartsenbrieven en terugkoppelingen verzenden wij digitaal.